Vise Versa er et damekor bestående av ca 30 sangere, fordelt på fire stemmer. Vi øver hver tirsdag under ledelse av vår dyktige dirigent Kari Raff Reinemo, og opptrer både med egne konserter og på arrangementer der det ønskes underholdningsinnslag. Vi får ofte tilbakemeldinger på at det er god klang i koret, og at vi har fine konserter.

Damekoret Vise Versa oppsto i 2009 som et mødrekor på Bogstad skole. Vi rekrutterer hovedsakelig fra Røa/Voksen området, men har også flere medlemmer fra andre steder i Oslo/Viken. Koret består av sangere med varierende sang- og musikkerfaring, alt fra mer erfarne korsangere til folk som ikke har drevet med organisert musikkaktivitet tidligere. Musikkrepertoaret spenner over et bredt spekter av sjangre, som pop, jazz, barbershop, musikal, folkemusikk og mer klassiske toner. Vi liker å underholde, og opptrer i mange ulike sammenhenger; sykehus/aldershjem, lokale arrangementer, familiekonserter, selskaper og i kirker. Vi har også tatt del i profesjonelle show og vært på TV.  Vi ønsker å kombinere musikalsk utvikling og sang læring med godt sosialt klima og spontan deltakelse.  Vi ønsker oss korøvelser som inspirerer gjennom løssluppen musikkfaglig ledelse, samsang med god musikalsk kvalitet. Vi passer på å inkludere alle nye i vårt gode fellesskap.

 

Vi øver to timer hver tirsdag fra skolestart om høsten og frem til vår faste julekonsert tidlig i desember. I vårsemesteret øver vi fra første tirsdag i januar til vår faste sommerkonsert i juni. Vi øver ikke i skolens høst- og vinterferier. Vi har oftest et helgeseminar (en til to dager) hvert semester, og reiser bort en helg eller langhelg ca. annethvert år for felles opplevelser, øving og konserter. De senere årene har vi hatt flotte turer til Riga og Nord Italia. Vi har nyttårsfest og sommerfest med gode samtaler og mye sang. 

 

Vi har hatt og ønsker ulike musikalske samarbeid med andre kor, profesjonelle musikere og sangere, innenfor hva som lar seg gjøre økonomisk.

 

Vi kaller oss også Vestre Voksen Vidunderlige Sangforening, fordi mange av våre medlemmer bor ved eller i nærheten av området rundt gamle Vestre Voksen gård.