Dirigent  Kari Raff Reinemo

Kari Raff Reinemo er utdannet klassisk sopran sanger ved Norges Musikkhøgskole. Som utøvende sanger opptrer hun som solist i kirkemusikalske verk, i kammermusikk og egne prosjekter.

I tillegg til å være dirigent for Vise Versa, leder hun også tre andre kor. Hun er ansatt som sanglærer ved Musikklinja på Foss videregående skole.